Overslaan en naar de inhoud gaan

Co-sourcing arbeidsgeneesheer of verpleger

Attentia staat in voor het gezondheidstoezicht van uw medewerkers. We voeren het verplicht medisch onderzoek uit en bieden diverse andere diensten aan.

health & safety

Over deze oplossing

Attentia staat in voor het gezondheidstoezicht (het vroegere medische toezicht) van uw medewerkers. Het doel van het gezondheidstoezicht is de gezondheid van de medewerkers te bevorderen en te behouden, door risico's te voorkomen.

Een greep uit ons dienstenaanbod:

 • gezondheidsbeoordelingen
 • vaccinatieprogramma’s
 • opsporing en het onderzoek van de risicofactoren voor beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen
 • de arbeidsgeschiktheid van medewerkers beoordelen
 • aangiftes beroepszieken
 • EHBO: risicoanalyse, advies over materiaal, lokalen en organisatie, opleidingsvereisten
 • samenwerking met de interne preventieadviseur
 • contacten met de behandelende geneesheer en mutualiteit
 • onderzoeken, adviezen en risicobeheersing


Verplicht medisch onderzoek

Er zijn drie categorieën van medewerkers waarvoor een periodiek preventief medisch onderzoek wettelijk verplicht is. Dat noemen we de ‘onderworpen’ medewerkers:

 • medewerkers met een veiligheidsfunctie (bv. heftruckchauffeurs, operatoren van gevaarlijke installaties, dragers van dienstwapens, ...)
 • medewerkers met een functie van verhoogde waakzaamheid (bv. toezicht op werking van gevaarlijke installaties, ...)
 • medewerkers die welbepaald risico's lopen:
 • blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • ergonomische belasting door zwaar, monotoon of tempogebonden werk dat kan leiden tot een fysieke of mentale belasting (bv. manueel hanteren van lasten, ...)
 • blootstelling aan een identificeerbaar risico voor psychosociale belasting

Wat doen wij?

Risicoanalyses
Onze preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voert in uw bedrijf de de risicoanalyses uit. De risicoanalyses zijn bij wet verplicht om te bepalen of een gezondheidsbeoordeling nodig is.

Gezondheidsbeoordelingen
Er kan op verschillende tijdstippen een gezondheidsbeoordeling uitgevoerd worden.

Er zijn verschillende soorten gezondheidsbeoordelingen: voorafgaande gezondheidsbeoordeling, periodieke gezondheidsbeoordeling, onderzoek bij werkhervatting, een spontane raadpleging, voortgezet gezondheidstoezicht en gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte medewerker met het oog op zijn reïntegratie.

Beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
In de meeste gevallen zal het medisch onderzoek door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer uitwijzen dat de betrokkene geschikt is voor zijn functie, en blijft alles bij het oude. Niettemin kan een medewerker, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, medisch ongeschikt worden bevonden voor een welbepaalde functie of activiteit. In dat geval zal de preventieadviseur-geneesheer die medewerker arbeidsongeschikt verklaren.

Vooraleer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing een definitieve vorm geeft, dus vooraleer hij zijn beslissing vermeldt op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, heeft de medewerker, in het geval dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hem een werkverandering voorstelt, het recht om een overlegprocedure te starten. Indien de beslissing tot ongeschiktheid kenbaar is gemaakt op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, heeft de medewerker bovendien het recht om daar een beroepsprocedure tegen in gang te zetten.

Bijzondere categorieën van medewerkers
Voor bepaalde groepen medewerkers is een specifiek gezondheidstoezicht vereist. Dit toezicht is afgestemd op hun bijzondere situatie en kwetsbaarheid, en is geregeld bij verschillende koninklijke besluiten. De bijzondere categorieën medewerkers in kwestie zijn: jongeren op het werk, stagiairs en werkneemsters tijdens de zwangerschap, lactatie en na de bevalling.

Wenst u meer informatie?

Is dit product iets voor uw bedrijf? Of wenst u bijkomende informatie te ontvangen? Neem contact op en we bekijken samen met u de mogelijkheden. 

Meer oplossingen

e-learning Beeldschermwerk

De Attentia e-learning voor beeldschermwerkers is laagdrempelig en helpt uw medewerkers te sensibiliseren omtrent ergonomie. Dit op een speelse en leuke manier.

Infosessie CAO 100 - Alcohol, drugs & tabak

Tijdens een interactieve presentatie krijgen uw medewerkers alle informatie over het alcohol- en drugsbeleid dat in uw onderneming van toepassing is.

Aansluiting externe dienst: periodieke en niet-periodieke onderzoeken

Werkgevers zijn verplicht een preventieadviseur aan te stellen. Hebt u voor bepaalde domeinen geen expert beschikbaar? Dan kunt u terecht bij Attentia.

Nog vragen? Wij helpen u graag verder.

Welkom op het Eureka-platform van Attentia waar we u een overzicht bieden van al onze oplossingen voor HR en Well-being! Zit u ergens mee en heeft u nood aan een gepaste en doeltreffende oplossing? Zoek niet verder! We bieden tal van oplossingen binnen HR, Payroll, Well-being en Health & Safety. Geef uw zoekterm in en krijg een overzicht van relevante producten of diensten. Of verfijn uw zoektocht via de zinzoeker. Is het resultaat nog niet specifiek genoeg? Gebruik dan de handige filters voor een doelgerichte oplossing. Wenst u meer informatie over de voorgestelde oplossing, klik er op en leer meer. Of neem contact op via het formulier dat u op de productpagina vindt.

© Copyright by Attentia - 2022

Uw privacy Gebruiksvoorwaarden
Zoeken in 157 oplossingen...